Friday, September 16, 2005

giving up on mandarin and getting on japanese ga!!

"Ah Master-san!! shi baraku desu ne, hajimemashite?
Watashi " hello kitty" ga matte ni iru, kimi ni ai ta kunai desu ka?
Ah Master-san, hoshii no wa kimi dake desu!!
watashi wa sorosoro missed ni like crazy shita ho ga ii desu..oh so sucks!!Moshi o-kane ga attara amerika e itte mitai wa!! "ni ga hoshii..ni..
Master-san wa do omoimasu ka?

hoshii no wa kimi dake desu!! " honey" ga hoshii !!" irashite itada kemasen desho ka?eehhmm...
so desu ka,issho desu ka?

No comments: